Södra Station med omnejd sedd från taket på höghuset på Marmorgatan intill Södersjukhuset.
Tvärs över bildens mitt sträcker sig Rosenlundsgatan, och i nederkant skymtar Ringvägen.

Södra Stations västra del sedd från Skattehuset.

Timmermansgatan norrut över Södra Stationsområdet.

Södergatan norrut förbi Södra Station och Medborgarplatsen sedd från Skattehuset.

Södergatan söderut förbi Medborgarplatsen och Södra Station sedd från Högbergsgatan.

Södergatan söderut sedd från Sankt Paulsgatan.

Södergatan norrut under Hornsgatan mot Centralbron sedd från Sankt Paulsgatan.

En gammal kolonilott intill Rosenlunds ålderdomshem.

"LÅT VATTNET RINNA VID KYLA"
En uppmaning som efterlevdes på denna bakgård på Södermalm.

Intill Hallandsgatan och Siargatan.