Perfekt landning.

Unisont: "Vem är du?"

"Gulp, du bor rätt högt upp asså!"

Dubbel kvällssol. Direkt sken från vänster och indirekt från höger via spegling i fönstret.

Kvällsmål.

Regnväder. (De små stänken på pannan och droppet från näbben avslöjar väderleken.)

Regnväder.
 www.prane.nu